Valós Világítási Környezet Laboratórium

Fényszennyezés csökkentő közvilágítás két kistelepülésen

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00014 azonosító számú "Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén" című projekt első fő eredménye, hogy lehetséges olyan közvilágítást kiépíteni, amely jelentősen csökkenti a fényszennyezést és emellett a funkcióját is megfelelően teljesíti.

A fényszennyezés egyre növekvő problémát jelent a természeti környezetre, de egyben az emberi egészségre is. Egyre több nemzetközi felmérés igazolja, hogy a hideg fehér világítások növelik egyes megbetegedések kockázatát a korábbi narancsos fényű nátriumlámpás rendszerekhez képest. Nem véletlen, hogy a laptopok, mobiltelefonok egy részénél már alapbeállítás, hogy napnyugta után melegebb tónusúra vált a kijelző fénye. Sajnos az utóbbi évtized világítási tendenciái épp a jelentős kék tartamú LED-es világítást részesítették előnyben, és világviszonylatban is csak elvétve létesültek olyan világítások, amelyek kifejezetten a meleg fehér, vagy sárgás fényűek.

A dombról készült felvételen jól látszik, hogy a lecserélt lámpatestek nem világítanak a horizont síkja fölé, ezért maguk a lámpák nem, csak a megvilágított környezet látszik. A második kép készültekor még nem cseréltek le minden lámpatestet, azok egyformán, fehéren látszanak.

A legújabb kutatási eredményeket is figyelembe véve, a projekt kutatóinak javaslatai alapján fejlesztették ki a nemzetközi szinten is egyedülálló közvilágítási rendszert. Két településen, Bárdudvarnokon és Répáshután fejezték be az elavult közvilágítás korszerűsítését az új rendszer segítségével. Az újonnan kiépült közvilágítás az első Magyarországon, amelynek a magvalósításában elsődleges szempont volt a fényszennyezés csökkentése, és mindemellett LED-ek alkalmazásával készült. A kihelyezett lámpatestek újdonságnak számítanak, kifejezetten a természet védelme és az egészséges környezet kialakításának szempontjával tervezték. A kutatási projekt egyik elsődleges célját az ELTE Savaria Egyetemi Központ kutatói elérték: az új rendszer előzetes felmérése és összehasonlítása a korábbi világítással egyértelműen igazolja, hogy lehet olyan közvilágítást tervezni és kiépíteni, amely jelentősen csökkenti a fényszennyezés hatásait úgy, hogy közben a berendezés teljesíti a feladatát. Ezen kívül, a korábbi világítási rendszerhez képest számottevő energiamegtakarítást is jelentenek.

A régi és az új világítás Répáshután

Az erdőben is jelentősen csökken a fényszennyezés, különösen a világítás kék tartalma (Novák Richárd felvételei).

Erőteljes csökkenés a zavaró fényekben

Répáshuta egyes helyein különösen sokat segített a lámpacsere, drasztikusan csökkentve a fényszennyezés mértékét. Csak abba az irányba, és olyan mértékben világítanak, ami ténylegesen szükséges.(Novák Richárd felvételei)

A tervezésnél két szempontot vettek figyelembe:

  • A legújabb kutatások szerint a hideg fehér világítása káros a környezetre és az emberi egészségre. Ezért az új közvilágítás tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy csak meleg fehér fényt bocsásson ki, minimális kék sugárzással. Ráadásul, a mellékutakon este 10 óra után a világítás gyengül egy kicsit (a csökkent forgalomnak megfelelően) és ekkor a már a biológiai szempontból legoptimálisabb borostyán sárga fénnyel világítanak csak. Ez a megoldás világviszonylatban is újdonságnak számít
  • A másik szempont az volt, hogy az égbolt irányába közvetlenül ne világítsanak a lámpatestek. Ezzel segítik azt is, hogy a településekkel érintett Zselici illetve Bükki Csillagoségbolt-parkban tovább javuljon az égbolt állapota. De a falvak területéről is szebb lesz így az éjszakai égbolt.

A kiépült közvilágítások jóvoltából a települések és környezetük egyben kutatóhelyként is szolgálnak. A projekt segítségével megvalósult „Valós Világítási Környezet Laboratóriumok” lehetővé teszik, hogy a közvilágítás környezetre gyakorolt hatását behatóan vizsgálják. Ezt biztosítja azt, hogy a lámpatestek fénye a szabványos kereteken belül szabályozhatók. Ezzel további adatokat nyernek az eltérő színi összetételű és és erősségű világítás környezetre gyakorolt hatásáról. A létrejött laboratóriumok ismét csak világviszonylatban is egyedülinek mondhatók: tényleges településeken, a valóságnak megfelelő körülmények között végezhetnek a konzorciumban szereplő egyetemek hiánypótló kutatásokat. Az eredmények segíthetnek a környezettudatos közvilágítások létrejöttéhez más helyszíneken is.

A korszerű világítás jelentős energiamegtakarítást is jelent. A 22 és 4 óra közötti időszakban a felhasznált energia mennyiség közel felére csökken a korábbi rendszerhez képest. A csúcsidőben is csökken kismértékben a fogyasztás azzal együtt, hogy több, korábban rosszul megvilágított terület is helyesen megvilágítottá válik.

A lámpatestek fejlesztését, tesztelését és kivitelezését a Hungaro Lux Light Kft. és a LightingLab Kalibrálólaboratórium Kft. végezte.

A régi és az új világítás Bárdudvarnokon

Az új világítás a normál, és az éjszakai (22 és 4 óra közötti) állapota is látszik a felvételen. Így még inkább látszik a szín változása. Az éjszaka jelentős részében az ökológiai és egészségügyi szempontból kedvező borostyán-sárga LED-ek világítanak csak.

Nem jut fény a horizont síkja fölé

Bárdudvarnokon is jól megfigyelhetjük, hogy lámpák a korszerűsítés után nem jelennek meg erőteljesen a felvételeken. A felvételek magasabb területről készültek, így enyhén felülről látunk a lámpákra.

Csillagokkal teli égbolt Bárdudvarnok fölött. A fényszennyezésmentes közvilágítás hozzájárul a Zselici Csillagoségbolt-park megóvásához. A bal alsó részen Kaposvár fénykupolája, közvetlenül mellette egy szomszédos település (Szilvásszentmárton) templomának díszvilágítása okozta fénypászma látszik. A Fiastyúk környezetében látható a 46P/Wirtanen üstökös is.