Közérdekű nyílt levél

Forrás: Borsod24.hu

Nyílt levél a magyarországi környezet- és természetvédelemmel foglalkozó hatóságok és szervezetek részére

Az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy jobban oda kell figyelni a fényszennyezés korlátozására. Jelentős tudományos publikációk születtek, amikben felhívták a figyelmet arra, hogy az éjszakai mesterséges világítást a 21. századi globális változással foglalkozó kutatások fókuszába kell helyezni. Ez év tavaszán két nagy európai HORIZON program indult el a fényszennyezés kapcsán, mindkettő a biológiai sokféleséghez kapcsolódva. A sorok írója egy harmadik, még elbírálás alatt lévő HORIZON pályázat konzorciumi partnere – ebben az emberi egészség és a zaj- és fényszennyezés kapcsolatát vizsgáljuk majd.

Mindezek jelzik, hogy a fényszennyezés – a globális felmelegedéshez hasonlóan – komoly problémát jelent az élővilágra, az emberi egészségre, többek között a megporzó rovarfajok kihalásához vezethet. Több országban felismerték már, hogy törvényi szabályozással kell visszaszorítani a fényszennyezést. Hazánkban erre nincs külön jogszabály, de a „253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről” (OTÉK) egyértelműen meghatározza a fényszennyezés fogalmát, és tiltja a fényszennyező világítási berendezések tervezését, létrehozását. Egyértelműen nem engedélyezett a közvetlenül az égbolt irányába történő megvilágítás. Jelen levelemmel olyan megvalósult és tervezett világításokra hívom fel a figyelmet, amelyek szöges ellentétben vannak az OTÉK szabályozásával is, és jelentős környezeti/természeti kockázattal járnak.

1. A Nemzeti összetartozás hídja (Sátoraljaújhely)

A híd Natura 2000 terület felett épült, egyes részek kiemelt madárvédelmi területnek számítanak. A híd megvilágításáról készült elérhető fotók alapján (pl. borsod24) egyértelmű, hogy a fényszennyezés jelentős mértékű, és a madárvilág szempontjából is veszélyes lehet. Kiemelendő, hogy a világítás nem felel meg az OTÉK szabályozásának. A környezeti terhelésen felül azon lakosok számára, akik a híd alatti/közeli területen élnek, a megvilágítás birtokháborítást is okoz, ezáltal sértve az egészséges környezethez való alapvető jogukat.

2. Lézerkémény a TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-BO1-2022-00001 sz., „Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában” című projekthez kapcsolódóan

A projektről elérhető legpontosabb információ a közbeszerzési dokumentum: kiírás szövege . Ebből idézve: „A beszerzésre kerülő lézerberendezés képes a megindított RGB színek keverésével (bármilyen színben) előállított, látványos lézernyalábot – csekélyebb fényveszteséggel – akár a Föld légkörén kívülre is sugározni.” Az égbolt irányába kibocsátott fénynyaláb terve ellentmond az OTÉK szabályozásának. A fénynyaláb kockázatos a költöző madarak szempontjából, a közeli tájvédelmi körzetek rovarvilágára. További ma még nem ismert hatásokra is kell számítani, amire egy erre kihegyezett hatástanulmány hiányában nem következtethetünk. A berendezés mindössze 15 km-re helyezkedik majd el a Bükki Nemzetközi Csillagoségbolt-park határától.

Ezek a beruházások nem valósulhatnának meg, ha az OTÉK szabályozását figyelembe vennék. Még inkább ellentmondanak a tudományos ismereteink által támasztott szakmai követelményeknek, jelentős ökológiai és egészségügyi kockázattal járnak. Felmerülnek az alábbi kérdések:

  • A tervezés folyamán figyelembe vették-e a törvényi szabályozást (pl. OTÉK)?
  • A természetvédelmi hatóság megfelelően járt-e el az engedélyezési eljárás során?
  • Milyen mértékben fordíthatók vissza azok a károk, amiket ezek a beruházások okoznak?

Kérem segítsenek abban, hogy megvédjük környezetünket és az emberi egészséget a felesleges és túlburjánzó mesterséges világítás káros hatásaitól. A fényszennyezésről bővebb információ itt található: A Fényszennyezésről világosan!

Prof. Dr. Kolláth Zoltán
egyetemi tanár, az MTA doktora
a „DarkSky International” Nemzetközi Csillagoségbolt-helyszínek Tanácsának tagja

Fénymérgezés

Nem valósulhatott volna meg ez a világítás sem: kaposvári gyalogos és kerékpáros híd. A rossz világítás állatorvosi lova.

Fényvető a fűben...

Egy teljesen felesleges és környezetszennyező kaposvári taposó akna. Ez is megérne egy közérdekű bejelentést.